هنگام عصبانیت، باید مکان و فضا را تغییر داد.
از فضای گرم وارد فضای سردشوید.اگر ایستاده اید، بنشینید. این تغییر فضا و حالت، خودبه خود انرژی زیادی خواهد داشت.
بعضی از روانشناسان توصه میکنند آهسته از ۱تا۱۰ بشمارید. مشاوران دینی میگویند ۱۰ تا صلوات بفرستید.
فرستاده این ۱۰ صلوات باعث میشه که انسان به آرامش رسیده و درمورد موضوع بیشتر فکرکرده سپس عمل کند.
همچنین به برکت صلوات، آرامش روحی بسیاری وجود فرد را فرامیگیرد.
نکته بعدی اینکه اول فکرکنید، بعد حرف بزنید.
در زمان پیامبر کسانی که زباشان تند بود ریگی یا هسته ای از خرما را در درون دهان خود میگذاشتند و هر موقع که میخواستند حرف بزنند مجبور بودند، آنرا دردهان خود جابجا کرده تا بتوانند حرف بزنند. دراین فاصله فرصت داشتند کمی روی حرف خود فکر کنند.
نکته بعدی اینکه یاد بگیریم انتقاد همسرمون رو با گشاده رویی بپذیریم.
حتی اگر درحال حاضر با اون موافق نیستیم، این کار از عصبانیت جلوگیری میکند.
در مجادله ای که هردوی شما تصور میکنید حق با شماست و مشکل مربوط به طرف مقابله. مخصوصا اگر قبلا مکررا بر سر موضوع فعلی بحث کرده اید. لطفا انتقاد همسرتون رو با خوش اخلاقی بپذیرید. مطمئن باشید خوش اخلاقی و صحبت منطقی به نفعتونه.