به آرامش بعد از طوفان فکر کنید
بعد از اینکه اوضاع آرام شد، جهت آرام شدن فکرتون از مجادله، برای انجام فعالیت تفریحی آماده بشید.
اگر قبلا همسرتون برای گرفتن بلیط سینما یا هرچیزی اقدام میکرد، این بار شما پیش قدم بشید و این کارو انجام بدید، تا به سرعت گذشته رو فراموش کنید.
رمز موفقیت شما فراموش کردن گذشته هست.
برای پیشگیری از این حالت درآینده، مد نظر داشته باشید که عذرخواهی تنها به این معنا نیست که بگید متاسفم.
بلکه باید اون اتفاق رو برای همیشه فراموش کنید و به خود تلقین کنید که به هیچ وجه حق فکر کردن به آن موضوع رو ندارید.
با کنترل خشم رضایت خداوند رو بدست میارید.
خداوند متعال یکی از ویژگی های انسان های الهی و پارسا را کظم غیظ و عفو از مردم میشمارد.
مومنان در هنگام عصبانت خشم خود را فرو میبرند و از خطای مردم میگذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد. آل عمران/۱۳۴
ورزش کنید و به سلامت خود بیندیشید.
فعالیت جسمی باعث میشه عصبانیت شما طول مدت کمتری داشته باشه.
با افزایش توان جسمی، قدرت غلبه ی شما بر عصبانیت بیشتر میشه و در نتیجه از قلب شما در برابر فشار خون بالا و هورمون استرس محافظت میکنه.
شروع به نوشتن کنید.
کلماتی رو که در موقع عصبانیت بیان میکنید، روی کاغذ بنویسید و سعی کنید دیگر هنگام مشاجره و عصبانیت اونا رو تکرار نکنید.