از مواجهه با او دوری کنید تا فرصت فکر کردن پیدا شود.
در مراحل شدید عصبانیت بهتره از مواجهه با فردی که از دست اوعصبانی هستی بپرهیزی و در مقابل او قرار نگیری.
چند لحظه به خودتون فرصت آرامش بدید و سعی کنید ریلکس کنید.
خشمتان را هرجایی خالی نکنید.
این یک باور غلط اجتماعیه که میگه بیرون ریختن خشم باعث راحتی میشه.
خالی کردن خود با داد و فریاد حتی ممکنه باعث مشکلات بیشتری بشه. سعی کنید برای رسیدن به آرامش با حالت منطقی به رفع مشکل بپردازید.
بجای داد زدن حرف بزنید.
درمورد چیزی که دارید میگید فکر کنید و آرام حرف بزنید. اما صداتون رو بلند نکنید.
سعی کنید در بحث هابجای دادن جواب سریع و عجولانه همراه با فریاد اول حرف طرف مقابلتون رو با آرامش گوش کنید، سپس فکر کرده و جواب دهید.
به فواید و مضرات عصبانیت بیندیشید.
بعد از اینکه عصبانیتتون فروکش کرد، باخودتون فکر کنید این عصبانیت چه فوایدی برای ما داشت؟
چه مضراتی داشت؟
حالا مشکل به وجود اومده رو حل کرد؟

باخودتون فکر کنید که آیا راه حل دیگه ای بجزعصبانیت برای حل این مشکل هست.
گاهی عصبانیت نه تنها راه حل مشکل نیست بلکه خودش مشکی هم اضافه میکنه و باعث میشه که فرد بعدا به شدت بخاطر این کارش پشیمون بشه.