اول اینکه از یادآوری گذشته بپرهیزید.
در بحث های خانوادگی و تنش ها، گذشته را یادآوری نکنید.
وگرنه زمینه ی آسیب زدن به خانواده و وقوع پرخاشگری در خودتان و همسرتان رو فراهم کردید.
به همین الان و اکنون فکر کنید. آتش بیار معرکه شدن، راه به جایی نخواهد برد.
دوم اینکه با محبت همسرتون رو آروم کنید.
اگر به آرومی درمورد موضوعی بحث میکنید و همسرتون یکدفعه صداش رو بالا برد، و از کوره در رفت ، فقط کافیه آروم به سمتش برید و اونو نوازش کنید و به آرامی دستش رو در دستتون بگیرید و به آرومی بهشبفهمونید که این مجادله اهمیت نداره.
سوم اینکه مدیریت کنترل خشم داشته باشید.
محیط اطراف تاثیر مستقیمی روی احساسات ما داره. عصبانیت یک احساس خشنه. اما با مراقبت همراه با توجه محبت آمیز، همیشه میشه اونو کنترل کرد.
چهارم اینکه یک عذرخواهی ساده انجام بدید.
یک معذرت خواهی ساده، شاید ازنظر بعضی ها دشوار باشه. اما تاحالا هیچ کس با عذرخواهی نمرده. پس اگر مقصری خیلی راحت عذرخواهی کن و نذار زندگی به کام خودت و همسرت تلخ بشه.
پنجم اینکه برای آشتی کردن بهش بگو دوستش داری.
هنگامی که میخوای به حالت آشتی و صلح برگردی، بهش بگو دوست دارم.
اطمینان دادن درمورد این موضوع که احساس شما نسبت به همسرتون هیچگاه و درهیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد، بسیار خوبه.