اول از خود بپرسید که آیا طرف مقابل این کار رو به صورت عمدی نسبت به من انجام داده؟

دربسیاری ازمواقع متوجه خواهید شد، که این مسئله فقط در اثر بی دقتی و تعجیل رخ داده وکسی نمیخواسته شمارو ناراحت کنه یا آزار بده.

نکته بعدی اینکه به طرف مقابلتون فرصت فکر کردن بدید.

وقتی همسرتون کار اشتباهی کرده، برای فکر کردن در مورد اشتباهش، به اون فرصت بدید.

باور کنید با پرخاشگری، مشکلی حل نمیشه، فقط هردوتون بسیار آسیب میبینید.

نکته کلیدی بعدی اینکه یادمون باشه پیرو چه بزرگانی هستیم.

در حالت خشم، شخص به سیره ی انبیاء، اولیاء و صلحا که خود را پیرو اونا میدونه توجه کنه. و درمورد آیات و احادیثی که غضب بیجا را مذمت کرده، بیندیشد و به عواقبش فکر کند.

نکته ی بعدی اینکه ازدست شیطان بگریزیم.

در هنگان خشم، استعاذه کنید و با گفتن ( اعوذ بالله من الشیطان الرجیم) به خداوند پناه ببرید و آرامش بگیرید.

راز بعدی اینکه دمای بدن خود را کاهش دهیم.

آب خنک بنوشید. با آب سرد وضو بگیرید. دوش آب سرد بگیرید.این کارها برای کاهش استرس شما موثره.

دیگر اینکه فضای تنش را ترک کنید.

گاهی پیش از به وجود اومدن تنش در زندگی با یکدیگر توافق کنید که در اوج عصبانیت، یکی از شما مکان رو ترک کنه.

چراکه در اوج بحث، فشار خونتان بالا میره و ممکنه چیزهایی بگید لزوما از اون منظوری ندارید.