حضور و معنویت خدا در زندگی…
معنویت ضمن آنکه به حیات و زندگی معنا، روح و هدف میده، انسان رو هم در مسیری از کمال قرارمیده که در هیچ موردی متوقف نمیشه.
این نوع نگرش، ضمن ارائه ی هدف های متعالی و مقدس، افرادی فداکار میسازه و آدمی را نیز از سقوط در دره ی هولناک پوچ گرایی نجات میده.
به عبارتی معنویت داروی درمان بسیاری از نابسامانی و بیماری های روحی بشر امروزه. که مواد مخدر، الکل، پول و علم فناوری از پسش بر نمیان.
در زندگی معنوی، مسیر زندگی و هدف آن مشخصه و در این مسیر بن بست و آخر خطی وجود نداره.
این امر یک حرکت خودآگاه و اختیاری رو در رودخونه ی پرتلاطم زندگی مادی به وجود میاره. به گونه ای که هدایت الهی رو شامل حال انسان امروزی میکنه.
دین و معنویت آدی را در پندار، گفتار و رفتار متعادل میکنه. بطوری که انسان تلاش میکنه در جهت تامین مصالح همگانی و تضمین خانواده ای سالم بکوشد. تا جامعه ای پاک و سعادت بخش ایجاد کند.
نخستین ارمغان معنویت برای افراد، آرامش و امنیت و سلامت روان است. افراد متدین و دارای معنویت نه تنها میزان مرگ و میر کمتری به سبب خود کشی دارند، بلکه بدلیل امید بالا مرگ ومیر فیزولوژیکی کمتری هم دارند.