نگرانی و ترس مرد، رگ عصبانیت اونو به جوش میاره و از اینجا بگومگوها و جروبحث ها شروع میشه، درحالیکه مرد میتونست با بوسیدن و درآغوش گرفتن همسرش، کانون احساس اونو سیراب کنه.
زنان به راحتی قادرند احساسات و عواطف خود را تغییر بدن. مثلا بعد از آنکه عصبانی شدن، همه چیزرو فراموش کنن وبه ابراز احساسات مشغول بشن.
اما چون مردان این توانایی روندارن، واکنش هایی منفی مثل عصبانیت و قهرکردن و… شمارو دائمی تصور میکنن و به این لحاظ به راحتی شما نمیتونن به محیط تبادل احساسات برگردن.
مردان از احساسی برخورد کردن زنان دربرابر مشکلات ناراحت شده و دوست دارن مشکلات از راه اصولی حل بشه، بنابراین به هنگام بروزمشکلات، درفکر فرومیرن، درحالیکه زنان رفتاراحساسی ازخود بروزمیدن.
مهم ترین اصل در وجود مردان اینه که کمتراز زنان به عشق و روابط عاشقی اهمیت میدن. و دلیلش هم اینه که مردان هویت خودشونو از ناحیه ی شغل و موفقیت های اجتماعی تعریف میکنن نه بر اساس روابط عاشقی خویش. که این مسئله تا حدودی به ساختار مغزی مرد و نوع تربیت اون برمیگرده.

برگرفته از کتاب رازهای تسخیر قلب همسر نوشته مسلم داوودی نژاد