زنان برای تحریک احساسات شوهر از روش های مختلفی استفاده میکنند. گاهی از راه گله و شکایت، گاهی با قهر و دعوا وگاهی از راه سکوت. اما مردان با هیچ یک از این راه ها آشنا نیستند و این رفتار شما را به گونه ای دیگر تعبیر میکنند که بیشتر خلاف منظور شماست. مثلا به جای آنکه شما را کانون احساس و محبت بدونن، شمارو نق نقو و پرتوقع فرض میکنن.

پس بهتره همیشه به جای استفاده ی ابزاری از لغات و حرکات خود، صریحا به او بگید که مدتیه شما رو فراموش کرده و اکنون به محبت و توجه اون نیاز دارید.

مردان چون به راحتی زنان نمیتونن احساسات خود را بروز بدن، در بسیاری از موارد رفتار درونی خود را با عصبانیت نشون میدن. بعضی مواقع خودشونم دلیل رفتارشون رو نمیدونن. گاهی تصور میکنید عصبانیت مرد نشونه ی ناراحتی اون ازشما یا نشونه ی دلزدگی اوست ،اما ساختار تکاملی مردان به گونه ایه که در هنگام ترس یا نگرانی یا احساس گناه عصبانی به نظر میرسن.

به همین دلیله که وقتی شما برای جلب توجه اون گله و شکایت رو آغاز میکنید، اون خودش رو مقصر قلمداد میکنه و وقتی خود را گناهکار دید عصبانی میشه.

مردان چون همیشه به راه حل فکر میکنن، همین که نا آرامی همسرشون رومشاهده کنن، به فکر راه حل می افتند، درحالیکه همه ی این درهم ریختگی های زن، ریشه در دریافت نکردن احساس و توجه شوهر داره و مردان چون به این مطلب واقف نیستن، را حل ارائه میدن و زنان چون نمیدونن شوهرشون به اصل موضوع پی نبرده، عصبانی تر میشن.