هرچند که زن ومرد، هردو انسان هستند، اما وجود عواطف و احساسات سرشار در زنان و شناخت ناکافی مردان از این احساسات و عدم جهت دهی این عواطف توسط خود زنان، باعث سوئ تعبیرها و برداشت های غلط از واقعیت وجودی زنان و توانایی های آنان شده.

بیشتر مردان به خطا تصور میکنن که چون زنان سرشار از احساسات هستند پس ضعیف هستند، اما این یک اشتباه از جانب آداب و رسوم گذشتگانه که دائما به ما گفتن که برای اینکه خودتو قوی نشون بدی، احساساتتو پنهون کن درحالیکه امروزه علم روان شناسی به ما یاد میده برای اینکه روانی سالم داشته باشی، باید قدرت بیان احساسات خودت رو تقویت کنی.

برای زن عشق از همه چی مهم تره و برهمه چیز مقدمه. بنابراین، آقایون باید برای رابطه ی عاشقانه با همسر، اهمیت خاصی قائل باشن و عشق فراوان اونوبه وسواس و انتقاد بی جا و کنترل های دائمی اش نسبت ندن. مطمئن باشید زنی که بعد عشق رو مطرح نمیکنه، ازعشق سرخورده شده و این بالاترین نیاز رو درخودش سرکوب کرده.

پس به اون حس اعتماد ببخشید ومواقعی که فکرتون به مسائل دیگه ی زندگی مشغوله، به همسرتون بفهمونید که دوستش دارید و نسبت بهش بی تفاوت نیستید.