رازهایی برای تسخیر قلب همسر
این ابزارها، گاهی زبانی است، گاهی محبت نگاه یا محبت چهره در چهره، همراه باسکوته. گاهی محبت نوشتاریه گاهی پیامکی گاهی هدیه دادنه. گاهی توجه کردن به همسره، گاهی احترام به خانواده همسره و بعضی وقتا نوازش و… است.
مهم ترین مسئله اینه که ازتفاوت های شخصیتی زن و مرد در محبت کردن آگاه باشیم، یعنی طبق نیاز همسرمون به اون محبت کنیم.
مثلا خانم دوست داره شوهرش به اون بگه “عزیزم” آن وقتخودش به همسرش میگه “عزیزم” به این امید که مردهم به اون این کلمه رو بگه.
حالا وای از اون روزی که خانم آن کلمه ی مورد انتظارشو نشنوه، قطعا به اون احساس بدی نسبت به محبتی که به شوهر کرده دست میده.
درحالیکه اگر این خانم میدونست نیاز های شنیداری زن ومرد چقدر باهم متفاوته، هیچ گاه بی توجهی مرد درمقابل کلمه ی عاشقانه ی “عزیزم” ناراحتش نمیکرد وبلکه کلمه ی محبت آمیز به شوهرش براساسنیاز مردانه تغییر می یافت.

برگرفته از کتاب راه های تسخیر قلب همسر نوشته مسلم داوودی نژاد