آقایون سکوت رو به خصوص هنگام خستگی و گرفتاری دوست دارن ولی زنان گفتگو و مذاکره رو دوست دارن. از این رو مرد باید هنر گفتگو رو یاد بگیره و زن هم باید به سکوت مرد بها بده. مخصوصا هنگام ورود مرد به خونه، که توجه زن و مرد به این تفاوت انتظارات رو منطقی میکنه.

منظور آقایون از گفتگو، جنبه ی دریافت اطلاعاته، اما منظور خانما اینه که این رو لذت بخش و موجب تخلیه روانی خود میدانن. بنابراین توصیه میشه که مردان روزانه حداقل ۲۰ دقیقه با همسران خود صحبت کنند آن هم دوستانه و در مکان و زمان مناسب،که خیلی در رفع این نیاز اثرگزار خواهد بود.

آقایون معمولا کلی نگر و زنان جزیی نگر هستند. زنان به جزییات زندگی و رفتاری با دقت نگاه میکنن و در حافظه خود جای میدن. از این رو مردان باید متوجه این نگرش باشن و شخصیت زنان رو دریابن و زنان هم نباید حساسیت بیش از حد به مسائل جزئی و رفتارهای کم اهمیت داشته باشن. به همین دلیله که مردان معمولا فوق تخصص گم کردن جوراب و دسته کلید و… رو دارن و زنان همیشه آنها رو به راحتی برای همسرشون پیدامیکنن.

نکته بعدی اینکه اظهار نظر دیگران برای خانما بسیار مهمه، ولی برای مردان اهمیت کمتری داره.