.راز سوم  احساس وادراک بویایی

در این موردم نتیجه به نفع خانماست. قدرت بویایی در زنان ومخصوصا زن باردار، قوی تر از افراد عادیه و یکی از دلایل ویار خانم ها نیز قدرت بویایی قوی اون هاست.

علت این امر اینه که حس بویایی به میزان استروژن بستگی داره و این استروژن در دوره بارداری افزایش می یابد.

اصلا قدرت بویایی، سنگ بنای رابطه ی احساسی بین مادر و کودکه.

.راز چهارم قدرت چشایی

زنان از قدرت چشایی بالایی نسبت به مردان برخوردارن. گاهی اوقات زنان شکایت میکنند که شوهرشون در اوایل ازدواج ازکیفیت غذای پخته شده توسط اونا مدام تعریف و تمجید میکرده، ولی بعدا بی تفاوت شده. خانما ناراحت نشید این امر مربوط به چشایی ضعیف آقایونه.

. راز پنجم حساسیت نسبت به درد

بعضی از تحقیقات نشون میده که آستانه ی درد در زنان پایین و قدرت تحملشون هم کمه. یعنی با کمترین ضربه، احساس درد میکنند. در مقابل آستانه ی درد آقایون بالاست و قدرت تحملشون هم بیشتره، که شاید یکی از علل آن، قوت نیروی ماهیچه ای در مرد هست.