تاثیر اخطار و تنبیه در، درمان لجبازی کودک چقدره؟
به هنگامی که نصایح و ملامت‌ها در کودک اثر نگذاره میتوان گاهی از شیوه اخطار استفاده کرد و به او تفهیم کرد که روشی رو که در پیش گرفته فرجام خوشی نداره و ممکنه منجر به تنبیه بشه.
در صورت تکرار میتوان اخطار رو به تهدید و به‌ندرت به تنبیه هم کشاند. البته این امر برای مواردیه که اطمینان داریم تنبیه وضع کودک رو اصلاح خواهد کرد. و بدیهی است که مطمئن به اثرات ناملایم‌تر تنبیه باشیم درآن صورت قطعاً از آن‌هم دست خواهیم برداشت. چون اصل بر سازندگیه نه بدتر از بد، کردن وضع کودک.