ایجاد انگیزه در پدر و مادرها
پیامبر اکرم (ص) : ای علی خداوند پدر ومادری را که فرزندشان را به سرپیچی از خود وا می دارند لعنت کرده است (مکارم اخلاق /۵۱۹ )
پدران و مادران ، باید از هر عمل و رفتاری ، و توقع و انتظاری که باعث گسستن ارتباط سالم آنان با فرزندان خود میشه بپرهیزند ، چون اینکار زمینه لجبازی و خود سری رو در فرزندان موجب میشه .
بدون تردید انسان ها نیازمند حفظ شخصیت خویش هستن، و همه افراد دوست دارن رفتار و کردارشان مورد تایید دیگران قرار بگیره. و اگر فردی از جهت شخصیت لطمه ببینه همه هستی خود را از دست داده.
پدرها و مادرها باید بدونن که با بردباری می‌توانند بر اکثر ناهنجاری‌ها چیره بشن، و اجازه ندن کودک به تنهایی برای همه افراد یک خانواده تصمیم بگیره. متأسفانه بعضی از والدین با گفتن من حوصله ندارم و یا کی حوصله این کارهارو داره؟

سعی می‌کنند بار مسئولیت تربیت رو کج به منزل برسونن. اینگونه والدین باید گفته‌های خود را اصلاح کنن.

بگن من حوصله دارم و یا بهتره بگن من میتونم با حوصله و بردبار باشم. و از این طریق، خودباوری مثبت و عزت نفس خود رو بالا ببرن.