نجات از آتش دوزخ
امام باقر(ع) یکی از مهم ترین برکات خویشتن داری در حالت خشم را نجات از آتش دوزخ بیان کردند و میفرمایند:
هرکس در هنگام خشم و غضب مالک نفس خود باشد، خداوند متعال بدن او را بر آتش جهنم حرام خواهد کرد.( تفسیر البرهان ج۴ص۸۲۸)
آرامش روز قیامت
امام باقر(ع) پاداش شیرین کظم غیظ را اینگونه بیان میکند که:
هرکس خشم خود را فرو برد، درحالیکه میتوانست از طرف مقابل انتقام بگیرد، خداوند متعال در روز قیامت قلبش را از ایمان و امنیت و سلامت پر خواهد کرد.(بحارانوار ج۶۸ص۴۱۱)
روشنی چشم اهل بیت(ع)
فرو بردن خشم و بردباری در مقابل عصبانیت، از لذت بخش ترین لحظاتی است که امامان معصوم(ع) از آن بعنوان روشنی چشم، نام میبرند.
آن بزرگواران این خصلت والای انسانی را همواره دوست داشتند و شیرینی آن را هرگز فراموش نمی کردند.
امام صادق(ع) میفرمایند:
پدرم میفرمود: پسرم، هیچ چیز مانند عصبانیتی که با صبر پایان می پذیرد،چشم پدرت را روشن نمیکند.( الکافی باب کظم غیظ ح۱)
آری اگر انسان بتواند در آن لحظه ی خطرناک و حساس، صبر و بردباری پیشه کند، لذت و شیرینی آن تا آخرعمر در کامش خواهد ماند و او را مسرور خواهد نمود. در مقابل اگر خود را کنترل نکند، تا آخر زندگی در آتش حسرت و ندامت خواهد سوخت.