زن و مرد در خانواده نسبت به هم یکسری حقوق متقابلی دارند از جمله:

۱. احترام متقابل: حقیه که به صورت متقابل از سوی زن و مرد باید رعایت بشه، احترام متقابل، یعنی شخصیت دادن زن و مرد به یکدیگر.

زن حق داره که شوهرش به او احترام بذاره و این تکلیف بر دوش مرده و مرد نیز چنین وظیفه ای رو داره.

۲. پوشش دادن ومکمل یکدیگر بودن: حق دیگر پوشش دادن زن و مرد نسبت به یکدیگر است.

«هُنَّ لباسُ لکُم و أَنتُم لِباسُ لَهُنَّ » لباس به انسان شخصیت میده ،مرد باید با همسر خود چنان رفتار کنه که بین مردم با شخصیت نیکو جلوه کنه و زن نیز باید چنین باشه. لباس انسان رو از گرما و سرما و آفات  حفظ میکنه،زن و شوهر هم باید حافظ هم باشن و یکدیگرو از گناه و گرفتاری حفظ کنن. زن و مرد باید لباس یکدیگر باشن و عیوب یکدیگر رو بپوشانند تا کسی متوجه عیوب آنها نشه، یعنی باید مکمل یکدیگر باشن و تمام خواص ظاهری و باطنی رو که لباس داره اونا داشته باشن .

۳. آرامش بخشی: زن و مرد باید سبب آرامش یکدیگر باشن. ” ومن آیاته أن خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیها ” از منظر قرآن فلسفه وجود همسر رسیدن به آرامشه !

اگر همسر نه تنها سبب آرامش همسرش نباشه بلکه سبب اضطراب و دلهره و پریشان حالی او بشه در اینجا زوجیت الهی برقرار نمیشه.

چطور ممکنه یک خانم سبب از بین رفتن آرامش اعضاء خانواده اش بشه؟

اگر خانم توقعات بیجا رو کنار نذاره  و به چشم و همچشمی خود ادامه بده و بیشتر از ظرفیت مرد توقع داشته باشه.

۴ . فهم یکدیگر : زن و مرد باید یکدیگر را به عنوان یک انسان بفهمند و درک کنند واحترام متقابل را بگذارند .ولی اگر زن ومرد یکدیگر را درک نکنن اینان هرگز لذتی از زندگی نمیبرن و مدام  با خود نجوا می کنند که من دارم با چه کسی زندگی می کنم ؟ من کجا هستم و او کجا ؟!