در جلسه اول، معمولاً مهم‌ترين حرف‌هايی که بايد گفته بشه، حرف از اصوله؛  اصولی مثل: اخلاق، دين، عفت و شرايط اقتصادی.

بحث مهمی که درجلسه خواستگاری پیش میاد موضوع ادامه تحصيل خانم هست که بهتره همین اول صحبت بشه چون بارها درجلسات مشاوره و در دعواهای خانوادگی، درباره اين موضوع بحث و جدل پیش اومده.

بدون ترديد اسلام موافق تحصيل زن است.

نه تنها مخالفتی ندارد، بلکه تأکيد به درس خواندن زن و مرد میکند، و آن را واجب ميدونه.

اما اسلام معتقد به اولويت‌بندی است؛ و خانه و خانواده را در اولويت اول میدونه.

کما اينکه خود خانم هم درس خواندن يا سر کار رفتن رو راهی برای رسيدن به خوشبختی و ايجادکمال در زندگی ميدونه؛ حالا اگر احساس کنه تحصيل علم، مخالف مسير خوشبختی اوست و به طور جدی به زندگی او لطمه میزنه، قطعا دليلی برای مداومت اون نداره.

اگرچه تحصيل زن بيشتر جنبه سليقه‌ای داره و توافقاتی که در خواستگاری انجام میگيره.

و اما موضوع های مهم دیگه:

الف) محيط زندگی

بعضی تأکيد دارند بايد در شهر محل سکونت خودشون زندگی کنن، در حالی که شغل شوهر ايجاب میکنه که در شهر ديگری باشن

و یا از طرف ديگه بعضی ها نسبت به مسکن و محله زندگی و کنار خانواده شوهر بودن يا نبودن، حساس هستند.

که بهتره اين مسائل قبل از ازدواج حل بشه، تا شاهد دعواهای خانوادگی، در مورد محل زندگی نباشيم.

ب) رسم و رسوم ازدواج

در ازدواج‌هايی که در آن دو خانواده، دو فرهنگ مختلف دارن، بهتره هنگام خواستگاری درباره تفاوت‌های فرهنگی صحبت بشه، تا بعد از عقد مشکلی پيش نياد.

ج) انتظارات شخصی در خواستگاری

شما بايد ابتدا انتظارات درست و غلط خودتون  رو تفکيک کنيد،  تا مطمئن بشید درخواست‌هايی که داريد، منطقيه یانه….

حال بدون تعارف و خجالت وبا حفظ ادب ، انتظارات خودتون روبگید.

نکته :سخن گفتن از مشکلات گذشته که برطرف شدن ممنوع!

اگر در گذشته، بيماری ای داشتیم که برطرف شده و هيچ اثری از آن نیست، دليلی برای سخن گفتن از آن در شب خواستگاری وجود نداره.

يا اينکه درگذشته يک رفتار اشتباه وجود داشته که ديگه به طور قطع هيچ گونه آثاری از آن اشتباه وجود نداره، ضرورتی نداره در مورد اون اشتباه حرفی زده بشه؛

اما اگر مشکل رفتاری، روحی و يا جسمی درزندگی شما بوده، که هنوز وجود داره، حتما درمورد آن صحبت کنيد!

اگر قراره بعدا طرف مقابل شما به خاطر مشکلی که داشته‌ايد، شما رورها کنه، بهتره قبل از ازدواج رها کنه.

این  بهتره که اون شما رو با شرايط فعلی بپذيره تا  اینکه بعد از ازدواج، راهروهای دادگاه خانواده روطی کنيد؛ و يا هر روز دعواداشته ویا طلاق عاطفی در زندگی داشته باشيد.