حالات و جلوه‌های رفتاری کودکان لجباز

اصولاً لجبازی یک نوع رفتار و واکنش نامطلوبه که به‌صورت‌های مختلفی خود رو نشان میده از جمله:

  1.  سرسختی و مقاومت در برابر دستورات والدین حتی در اموری که مورد علاقه‌ خودش هم باشه
  2. بیان خواسته ها به گریه و بهانه گیری کردن
  3. اگر مقاومتی از والدین در برابر خواسته‌های خود دید با رفتارهائی نابهنجارتر مانند: خود را به زمین کشیدن، اشک‌ریختن ، جیغ وداد ، ضرب و شتم والدین یا اطرافیان، موجبات دردسر دیگران رو فراهم میاره .
  4. گاهی  درقالب های دیگر مثل خوردن و خوابیدن، ایرادگرفتن، جسارت‌کردن به میهمانان و… هست.
  5. و گاهی نیز با خرابکاری، بی اختیاری در ادرار و مدفوع و پرخاشگری همراهه، به گونه‌ای که صحبت ها و دستورات والدین رو به هیچ عنوان به حساب نمیاره.