در طلاق عاطفی بیشترین ضربه را بعد از والدین بچه ها در منزل احساس میکنند چون هر روزه شاهد تنش ها و ارتباط سرد و بی وح والدین در خانواده هستند:

فراری بودن از فضای منزل

فرزندان به جهت درگیری های لفظی و بعضا فیزیکی والدین کاملا در فضای منزل دچار اضطراب و استرس شده واحساس نا امنی میکنن. و برای برون رفت از این وضعیت پناه بردن به فضای بیرون از منزل رو ترجیح میدن. و این خود آسیب های جبران ناپذیری رو در پی داره.

 

روی آوردن به ارتباطات نامشروع

بچه ها برای کسب این آرامشی که در خونه نیست به روابط و دوستی های متعدد و کنترل نشده روی میارن که خود آغازگر آسیب های متعددیه که آسیبهای روحی – روانی شدیدی رو در پی داره.

 

روی آوردن به مواد مخدّر

همچنین روی آوردن بچه ها به مواد مخدر برای فراموشی هرچه سریعتر تنش به وجود اومده و ارتکاب رفتارهائی که خلاف عرفه،که نتیجه اش از دست رفتن اعتبار وجایگاه اجتماعی خواهد بود.

 

مبتلا شدن به بیماریهای روحی و روانی

بچه ها به سبب نداشتن هدف در زندگی و از دست رفتن امید نسبت به آینده دچار اضطراب و افسردگی شده و به طور قطع آینده شان به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و حتی اگر ازدواج هم کنند ثمره ازدواج شان منتهی به همین وضعیت والدین خواهد شد.

الگو گیری غلط از رفتار والدین

به طور حتم همه میدانیم که فرزندان ۸۰% شکل گیری تربیت شان با الگو گیری از رفتارهای عملی والدین شکل میگیره واین رفتارها تبدیل به شخصیت شان میشه واین زنجیره غلط امروز در قالب فرزند بودن فرد و در قالب پدر و مادر شدن ادامه دار خواهد بود.