به خودتان قول بدهید که اول رفتا خودتان را عوض کنید
اگر انتظار دارید که رفتار اشتباه طرف مقابل اصلاح شود، درحالیکه رفتار های زننده خود را تکرار میکنید، راه به جایی نمی برید.
تربیت در نگرش عمل گرایی امثال جان دیویی آموختن نیست، بلکه تجربه کردن است، یعنی بیش از اینکه زبان شما اثرگذار باشد، عمل شما اثرگذار است.
البته قرن ها قبل قرآن کریم به این روش تربیتی اشاره کرده است:
چرا چیزی میگویید که خود عمل نمی کنید ؟ سوره صف/۲
شما اول باید رفتار خود را تغییر دهید، تا طرف مقابل بفهمد که شما در حال تغییر کردن هستید و انگیزه ی او نیز در تغییر رفتار بیشتر شود.
برای مثال چیزهایی از این قبیل بگویید:
ازاین به بعد برنامه دارم که نیم ساعت زودتر از خواب بیدار شوم.
یا اگر خواستم دیر بیایم، حتما زنگ میزنم و اطلاع میدهم.
از فکر و شخصیت همسرتون آگاه شوید
آشنا شدن با دیدگاه همسرتان به این معنی نیست که حتما دیدگاه های او را تمام و کمال بپذیرید، فقط کافیست از آن ها اطلاع داشته باشید؛ تا در زمان بروز مشکل، با فشار و تعارض کمتری روبرو شوید.
جالبه که بدونید مفهوم تفاهم، فهمیدن همدیگر است، نه حتما شبیه یکدیگر شدن.