عذرخواهی کنید.
ابراز پشیمانی صادقانه و صمیمانه، گاهی مسیر یک بن بست در زندگی را تبدیل به آزادراه خوشبختی میکنه.
شما میتونید چیزهایی از این قبیل بگید: متاسفم، عذر میخوام و…
این رو مطمئن باشید اگر در پی اشتباه های زندگی خود غرور را کنار گذاشته و سعی در تغییر اساسی اشتباه های زندگی داشته باشید، مسیر زندگیتان آرام آرام به سمت عشق و خوشبختی حرکت خواهد کرد.
سعی کنید با مقداری گذشت به توافق برسید.
بهتره به جای بحث در مورد اختلافات و مسائل گذشته در زمان آشتی کردن، بر روی راه حل ها تمرکز کرده و سعی کنید مشکل را بجای یادآوری، حل کنید.
شما میتونید بگید ما هدف مشترکی داریم، شاید درمورد روش های بکار گرفته شده باهم توافق نداشته باشیم، اما هردو به دنبال یک نتیجه هستیم.
احساسات خود را به همسرتان بگویید.
گاهی احساسات یا تصوراتی را که در ناخودآگاه باعث ایجاد عصبانیت در شما میشه، رو با همسرتون درمیان بگذارید. از ترس ها، از ناراحتی ها و ناامنی های خود با او حرف بزنید. البته نه به شکل طلبکارانه و نه با نگاهی که خود را مظلوم و او را ظالم بدانید، کاملا صمیمی و دوستانه.
درمیان گذاشتن چیزهایی که در قلب و ذهنتان میگذرد، میتواند سرعت زیادی در بهبود رابطه ایجاد کند و نزدیکی و صمیمیت بیشتری میان شما به وجود آورد.