دلیل این قبیل از مشکل ها ناشی از شیوه های متفاوت گوش دادن در زن و مرد هست.
مرد ها هنگام گوش دادن، سکوت بیشتری دارن و منظورشان موافقت با نظر طرف مقابله، اما زن ها در مقایسه با مردها ، با تغییر حالات چهره و اشارات مختلف، گوش دادن خود را بیشتر نمایان میسازن، و از مردها هم انتظار دارن رفتار مشابهی از خود نشان بدن.
در نظر بسیاری از افراد، اشارات شنونده بدین معناست که به صحبت هایت گوش میدم و از آن لذت میبرم، یا اینکه چون برایم مهم هستی من دارم گوش میدم، و برعکس فقدان اشارات چهره، معنی مخالف آنچه گفته شد رو تداعی میکنه.
اغلب زوجین از نقش و اهمیت این جنبه ی مهم ارتباطی بی اطلاع هستند، درصورتی که آن طرز صحبت کردن و گوش دادن و احترام و محبت و توجه رو تداعی میکنه.
زن و شوهر، با وجود شیوه های ارتباطی متفاوت، میتونن برای جلوگیری از کدورت احتمالی باهم به توافق برسن.
در این صورت، زن یا شوهری که با حوصله حرف میزند، از قطع صحبتش از سوی همسر ناراحت نمیشود .
افرادی که صحبت دیگران رو قطع میکنند، میتونن درباره ی رفتارشون، قضاوت بهتری داشته باشن.
پرحرف ها میتونن کمتر حرف بزنن و خلاصه گویی رو تمرین کنند و کم حرف ها هم مشارکت بیشتر در گفتگو هارو تمرین کنند و….