زنان و مردان برای اینکه زندگی شیرینی ایجاد کنن و ازکنارهم بودن لذت ببرن،باید خصوصیات طرف مقابل خود را به خوبی بشناسن و برای این تفاوت ها ارزش و احترام قائل باشن.

آنچه در زندگی مشترک بسیار با اهمیته اینه که ماباید یاد بگیریم که عشق و محبت خود را رشد بدیم واونو به حد کمال برسونیم نه اینکه وجود این تفاوت ها منجر به تنش و ایجاد شکاف بین زن و شوهر بشه.

تفاوت بین بین و مرد و بلکه تفاوت بین انسان ها یک موضوع بسیار طبیعی  ناشی از کماله تا جایی که قرآن میفرماید: اسرا/۸۴

تو به خلق بگو که هرکس برحسب ذات وطبیعت خود، عملی انجام خواهد داد و خدای شما به آن کس که راه هدایت یافته ازهمه کس آگاه تراست.

از روزگار غار نشینی که مردان وظیفه ی تهیه ی غذا و پوشاک  و کلیه ی وسایل زندگی رو به عهده داشتن و موظف بودن تمام وقت خودرا به شکار و مبارزه و… طی کنن تا بتونن به اهداف خود دست یابند و در صورتی محبوب زن و فرزند خود بودن که با دست پر به خونه می اومدن .

از سوی دیگه زنان بخش اصلی تربیت و محبت کردن به فرزندان بودند این مسئله طبیعیه که زن و مرد از آغاز به شکل متفاوتی تربیت بشن.