پس از ازدواج، به یکباره باخانواده ای جدید و پدر و مادری جدید که گاهی بوی آشنایی و گاهی بوی غریبی میدهند آشنا میشویم.

اولین برخوردها، تاثیر عمیقی در خاطرات ما و آنها باقی میگذاره و تصویری ازشما رو در ذهن اونا ایجاد میکنه که میتونه بسیار دوست داشتنی یا بسیار آزاردهنده باشه.

ظاهر و آراستگی شما، گفتار و رفتار شما، طرز لباس پوشیدن، نگاه کردن، حرف زدن، نشت و برخاست و… میتونه تعیین کننده چگونگی ارتباط ها درآینده باشه.

محبت و احترام گذاشتن به خانواده همسر، میتونه در مدیریت غیرمستقیم روابط با همسر بسیار اثرگذار باشه؛ خصوصا یک خانم میتونه با این روش، در قلب همسرش نفوذ کنه.

البته این روش هم برای آقایون و هم برای خانما توصیه میشه.

اما اگرخانما بدونن این روش چقدر میتونه در جلب نظر همسرشون موثر باشه، هرگز از این روش برای بدست آوردن خواسته های منطقیشون در زندگی غافل نمیشن.

مثلا: شما به منزل پدرومادر همسرتون میروید و خواهر همسرتون به شما حرفی میزنه که خیلی ناراحت میشید ، و حق هم باشماست، اما نه تنها چیزی نمیگید بلکه به اون محبت هم میکنید.

همسر شما متوجه میشه که چه رفتار بدی با شما شده، و شما گذشت کردید؛ و حق روبه شما میده. و در فرصت مناسب و در غیاب شما، حتما ازتون دفاع میکنه.

یا حتی ممکنه بعد از برگشت ازمهمونی به شما بگه:

مگه باهات بد برخورد نکرد؟ چرا چیزی نگفتی؟

اون موقع اگر شما زیرک باشی باید بگی: اشکال نداره عزیزم. من به احترام شما، به اونا احترام گذاشتم و بخاطر شما گذشت کردم.