زنگ تفریح تفاوت زن و مرد۱

آینده

یک زن تا زمانی که ازدواج نکرده، نگران آینده هست. اما یک مرد تا زمانی که ازدواج نکرده، هرگز نگران آینده نخواهد بود.

موفقیت

یک مرد موفق، کسیه که بیشتر از آنچه که همسرش خرج میکنه درآمد داشته باشه. اما یک زن موفق زنی هست که بتونه همچین مردی رو پیداکنه و با اون ازدواج کنه.

ازدواج

یک زن به امید اینکه شوهرش تغییر کنه، با اون ازدواج میکنه، ولی تغییر نمیکنه. ولی یک مرد به این امید با همسرش ازدواج میکنه که تغییر نکنه، ولی تغییر میکنه.

بلوغ عقلی

زنان بسیار سریع تر از مردان بالغ میشن. از نظر ادراک محیطی یک نوزاد دختر۲ روزه برابر با یک نوزاد پسر ۳ماهه هست.

بیرون رفتن

وقتی مردی میگه که برای بیرون رفتن حاضره، یعنی همین الان حاضره. اما وقتی یک زن میگه که برای بیرون رفتن حاضره یعنی حداقل یک ساعت دیگه آمادست.

پیدا کردن آدرس

وقتی یک زن که درحال رانندگی هست احساس کنه که راه رو گم کرده، توقف میکنه و آدرس رو میپرسه. اما اغب مردان آدرس پرسیدن رو نشونه ی ضعف میدونن و برای آدرس پرسیدن اصلا نمی ایستند حتی ممکنه دو ساعت هم دور خودشون بچرخن تا در نهایت آدرس رو پیداکنن.