انواع روش های تربیت

– تبشیر و انذار

این که ما به فرد وعده و مژده دهیم که اگر فلان کار پسندیده رو انجام بدی به تو این پاداش رو میدم به این میگن تبشیر و اگر فلان عمل ناپسند رو انجام دهی تو رو تنبیه میکنم که به این عمل میگویند انذار.

این روش پیامبران الهیه که گاهی انذار میکردند چون اثرات آن بیشتره ولی گاهی هر دو را به کار میبردند که تأثیرش بیشتر هم هست مثلاً اگر نماز بخوانی بهشتی میشوی و اگر نخوانی جهنمی خواهی شد.

چند نکته مهم 

۱٫ این روش باید به درستی انجام بپذیره یعنی مربی خصوصیات یک مربی رو داشته باشه « حرفی که از دل برآید بردل نشیند».

۲٫ خودش به این سخنان باور داشته باشه.

۳٫ به مقتضای حال این کار رو انجام بده.

  ۴٫ تبشیر و انذار او واقعی باشه.

۵٫ در وعده های الهی و پیامبران(ع) قبل از تبشیر، از انذار استفاده می کنند چون انذار زودتر اثر میکند و بیشتر اثر میگذارد.

۶٫ در انذار که وعید است، خلف وعید قبیح نیست( مثلاً خداوند میفرماید اگر فلان کار را بکنید جهنم میروید ولی اگر رحمتش در آخرت به جوش آمد و بخشید هیچ کس این امر را تقبیح نمیکند در واقع از حق خودش گذشته است!) در حالی که خلف وعده از نظر عقل قبیح است و اگر یک انسان کریم وعده ای بدهد و خلف وعده کند مورد پسند هیچ کس نیست.

به این دلیل انذار مقدم داشته میشه که اگر در آن خلف وعید صورت بگیره هیچ مشکلی نداره ولی در مورد تبشیر اینگونه نیست! این دو روشِ تبشیر و انذار را میتوان برگرداند، مثلاً به روش موعظه و یا تکریم شخصیت و یا تنبیه و تشویق( انذار و تبشیر قبل از عمل است و آن خصوصیاتی که آن جا گفتیم این جا هم عیناً جریان دارد).

 ۷٫ به إزای هر اصل تربیتی میتوان چند روش اتخاذ کرد مثلاً ما یک روش داریم به نام تأثیر باطن بر ظاهر و تأثیر ظاهر بر باطن و بر اساس این اصل تربیتی میتوان چندین روش را مطرح کرد. نمیشه یک روش را برگزید و گفت در همه جا جواب میده بلکه این مربیه که باید بر اساس سن، جنس، فرهنگ و ده ها  فاکتور دیگر یک روش صحیح و مناسب رو انتخاب کند.

 ۸ . در تربیت نمیتوان گروهی و یک جا عمل کرد یعنی یک باره نمیتوان یک کلاس رو تربیت کرد یا همه افراد پای منبر رو هدایت نمود؛ بلکه باید برای فرد فردِ افراد برنامه داشت. نمیشه تعمیم داد که نسخه همه شما اینه چون در روش تربیتی خیلی مهمه که تفاوت های فردی رو رعایت کنیم.

۹٫ در روش های تربیتی نباید به یک روش بسنده کرد مثلاً در عین حال که به او شخصیت میدیم او را موعظه هم بکنیم، در عین حال داستان بزرگان تاریخ را هم برای عبرت گرفتن بیان کنیم و هم الگوی مناسب را به او معرفی کنیم. خلاصه این که با آمیزه ای از روش ها بهتر میتوان جواب گرفت.

۱۰٫ گاهی ممکنه به دلیل روش های نا شناخته، یک روش بر روی یک متربی جواب نده.

۱۱٫ حتماً از مشورت با دیگران بهره کافی ببرید و هرگز در تربیت مستبدالرأی نباشید.

۱۲٫ لحظه به لحظه رفتارفرد رو باید زیر نظر داشته باشید.