اcصل آزادی و حریت
هر فعالیت تربیتی که آزادی انسان رو از او سلب کنه از نظر اسلام مردوده. این اصل رو قبلا در مبانی داشتیم. همانطور که اشاره کردیم اصول از مبانی انتزاع میشوند. در نظام تربیت اسلامی باید همه فعالیت ها با لحاظ حریت و آزادی انسان باشد. یعنی اگر بخواد کاری انسان رو به قید و بند بکشه این را اسلام قبول نداره. انسان باید فقط بنده خدا باشه؛ فقط در مقابل خدا حق دارد کرنش، خضوع و تواضع کنه. این هم اصل مهمیه؛ اصل آزاد کردن متربّی که میشه گفت برآیند تربیت باید همین باشه که ما انسان رو از قید شهوت، شکم، پول، دنیا، سیاست و حتی علم، علمی که بخواهد انسان رو مقید کنه باید انسان رو از قید آن علم آزاد کرد. علمی که جهتش کمال انسان نباشه؛ علمی که باعث بشه که دیگران ضربه ببینن مثلا علم سحر یا ساختن بمب اتمی، این هم میشه قید و بند بر پای انسان.
خلاصه باید تربیت نتیجه اش آزاد کردن فرد باشه از همه قید و بندهایی که ممکنه بر پای او نهاده بشه.
اصولی که به بدن انسان مربوط میشه، اصولی که به عقل انسان مربوط میشه، اصولی که به قلب انسان مربوط میشه. اصولی که جنبه روانشناسانه داره و اسلام هم قبول کرده ، اصولی که در عبادات مطرحه و باز مورد تایید اسلامه.