شناخت بعد مادی و جسمانی  

تربیت دو بعد داره: مادی و جسمانی. برخلاف مکاتب دیگه که تربیت یک بعدیه چون بعد دیگری برای انسان جزء ماده، سراغ ندارن.

تربیت بدن در مکاتب مادی 

بدن در آسایش و راحتی کامل باشه یعنی راحت بخوره، راحت بخوابه و غرایز حیوانی او برخوردار تر باشه..

 تربیت بدن از منظر اسلام  

انسان علاوه بر بعد مادی، طبیعی و ناسوتی دارای بعد ماورایی، غیرطبیعی، غیر مادی و متافیزیکی هست. برای تربیت انسان باید تمام ابعاد وجودی او شناخته و تربیت بشه .

برای تربیت انسان باید تمام ابعاد وجودی او شناخته بشه.

سلامت بدن سبب قوت و سلامت ایمان میشود.

پس خصوصیات بدن، ویژگی های آن و حتی بیماری های بدن باید شناخته بشه چرا که برخی از بیماری های جسمانی اگر شناخته نشه مشکلات زیادی رو به وجود می آورد.

لطفاً به نکات ذیل توجه لازم رو داشته باشید:

۱٫ باید متربی از حیث بدن شناخته بشه.

۲٫ باید تربیت در تمام ابعاد انسانی هماهنگ باشه.